1. Mtandao Wa Vikundi vya Wakulima (MVIWATA)-National networks of farmers groups in Tanzania. MVIWATA
  2. Tanzania Federation of Cooperatives (TFC). TFC
  3. Agricultural Council of Tanzania (ACT). ACT