1. Oromia Coffee Farmers Cooperative Union OROMIA
  2. Oromia pastoralists Association